„Egyenlőség” ad hoc csoport

Az „Egyenlőség” ad hoc csoportot („Egyenlőség Csoport”) 2020-ban hozták létre azzal a céllal, hogy előmozdítsa az egyenlőség átfogó kultúráját az EGSZB-n belül, beleértve ezen elv valamennyi aspektusát, különösen pedig a nemek közötti egyenlőséget.

Az Egyenlőség Csoport számos tevékenység révén biztosítja és mozdítja elő az egyenlőséget:

  • cselekvési javaslatok kidolgozása és ajánlások megfogalmazása az EGSZB Elnöksége számára az egyenlőség támogatása érdekében;
  • az EGSZB által az egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség előmozdításának érdekében végrehajtott intézkedések eredményeinek évenkénti felülvizsgálata;
  • annak biztosítása, hogy a különböző tisztségek – például az elnök, az alelnök és az EGSZB elnökségi tagjai, valamint a csoportokon belüli előadók, társelőadók és tanulmányozócsoport-tagok – kinevezése során tiszteletben tartsák és betartsák az egyenlőség elvét, beleértve a nemek közötti egyenlőséget és a megkülönböztetésmentesség elvét;
  • az egyenlőséget ösztönző tevékenységekre vonatkozó adatok közzététele;
  • a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítésének biztosítása az EGSZB-ben;
  • tematikus találkozók szervezése kiemelkedő előadókkal az egyenlőtlenség kérdéseinek megvitatása és a bevált gyakorlatok cseréje érdekében a méltányosság, az egyenlőség és az átláthatóság előmozdítása érdekében.

Az Egyenlőség Csoport 12 tagból áll, és a három csoport mindegyike négy tagot jelöl ki az ad hoc csoport képviseletére. A legutóbbi félidei tisztújítás óta a csoport elnöke Sif Holst (III. Csoport), a két alelnök pedig Maria Nikolopoulou (II. Csoport) és Dolores Sammut Bonnici (I. Csoport).

A csoport nyitott és inkluzív módon működik, az egyenlőség interszekcionális megközelítését alkalmazva. Az ad hoc csoport minden hivatali időszak végén jelentést nyújt be az EGSZB Elnökségének, amelyben ismerteti a csoport tevékenységeit és javaslatait, és számba veszi az EGSZB-n belül az egyenlőség elvének való megfelelés terén elért eredményeket.

Az „Egyenlőség” ad hoc csoport munkáját támogató titkárság az „A” Igazgatóság „nyilvántartás és jogalkotási program” osztálya, az Elnökség és az ad hoc csoportok részlege. További információkat a következő e-mail-címen kaphat:  registry@eesc.europa.eu.


Sif Hoslt, Ioannis Vardakastannis