Faireachlann an Mhargaidh Aonair (FMA)

This page is also available in

Bunaíodh Faireachlann an Mhargaidh Aonair (FMA) in 1994 agus é d'aidhm aici struchtúr cothrománach agus solúbtha a chur ar fáil do Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, rud a chuirfeadh ar a chumas:

  • anailís a dhéanamh ar fheidhmiú an mhargaidh aonair,
  • fadhbanna agus bacainní a aithint agus
  • réitigh orthu a mholadh.

D'fhonn dul i gcomhairle leis an raon is leithne is féidir d'eagraíochtaí na sochaí sibhialta, déanann an Fhaireachlann éisteachtaí poiblí a reáchtáil maidir le saincheisteanna atá thar a bheith tábhachtach.

I ndlúthchomhar leis an gCoimisiún, bhunaigh an Fhaireachlann bunachar sonraí aonair freisin, atá tiomnaithe do thionscnaimh Eorpacha maidir le féinrialáil agus comhrialáil. Leis an mbunachar sonraí sin éascaítear malartú faisnéise agus sainaithint dea-chleachtas.

Downloads

Presentation of the SMO