Eurooppa 2020

Eurooppa 2020 -strategia on kasvua ja työllisyyttä tukeva EU:n nykyinen uudistusohjelma. Eurooppa-neuvosto hyväksyi tämän Euroopan komission ehdottaman strategian kesäkuussa 2010. Kyseessä on kattava toimintastrategia, jota ohjaa pitkän aikavälin visio.

Strategian tavoitteena on auttaa EU:ta toipumaan kriisistä ja tehdä siitä älykäs, kestävä ja osallistava talous, jossa työllisyys, tuottavuus ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus ovat korkealla tasolla, sekä vahvistaa EU:ta globaalihallinnan toimijana.

Eurooppa 2020 ‑strategia perustuu Lissabonin strategiasta saatuihin kokemuksiin. Siinä tunnustetaan tämän aiemman strategian vahvuudet (esim. oikeat kasvu- ja työllistämistavoitteet), mutta puututaan sen heikkouksiin (esim. puutteellinen täytäntöönpano). Nykyisessä strategiassa pyritään uudenlaiseen kasvuun (älykäs, kestävä ja osallistava) ja maakohtaiseen lähestymistapaan ja turvaudutaan vahvempaan ohjaukseen (muun muassa parempi seuranta ja täytäntöönpano, ylin johtoasema Eurooppa-neuvostolla).

Eurooppa 2020 ‑strategian piiriin kuuluvat EU:n kaikki nykyiset politiikat (sisämarkkinat, ulkopolitiikka jne.), välineet ja säädökset sekä rahoitus- ja koordinointivälineet (monivuotinen rahoituskehys).