Európa 2020

Az Európa 2020 stratégia a növekedésre és a foglalkoztatásra vonatkozó jelenlegi uniós reformprogram. Erre a hosszú távú jövőképen alapuló, átfogó politikai stratégiára az Európai Bizottság tett javaslatot, majd 2010 júniusában az Európai Tanács is jóváhagyta.

Célja elsősorban az, hogy segítsen Európának kilábalni a válságból és olyan intelligens, fenntartható és inkluzív gazdasággá tegye az EU-t, ahol magas a foglalkoztatottság és a termelékenység, és erős a társadalmi kohézió. Másrészt arra törekszik, hogy megerősítse az Unió pozícióját a globális kormányzásban.

Az Európa 2020 stratégia a lisszaboni stratégia tanulságaira épül, elismeri annak erősségeit (pl. a növekedés és a munkahelyteremtés helyes célját), de a hiányosságait (pl. a nem kielégítő végrehajtást) is orvosolja. A jelenlegi stratégia egy új típusú (intelligens, fenntartható és inkluzív) növekedést és országspecifikus megközelítést, valamint határozottabb irányítást tart szükségesnek, amelyet többek között jobb nyomon követés és végrehajtás, valamint az Európai Tanács megerősített vezetői szerepe fémjelez.

Az Európa 2020 stratégia az összes létező uniós politikát (egységes piac, külpolitika stb.), eszközt és joganyagot, valamint a pénzügyi és koordinációs eszközöket (többéves pénzügyi keret) is mozgósítja.