Europa 2020

Strategia Europa 2020 este actuala agendă de reformă pentru creștere și locuri de muncă a UE. Bazată pe o viziune pe termen lung, această strategie politică globală a fost propus de Comisia Europeană și aprobată de Consiliul European în iunie 2010.

Ea are scopul de a ajuta Europa să iasă din criză și să se transforme într-o economie inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, cu un nivel ridicat de ocupare a forței de muncă, de productivitate și de coeziune socială, precum și de a consolida poziția UE ca actor al guvernanței globale.

Strategia Europa 2020 se bazează pe învățămintele desprinse din Strategia de la Lisabona, recunoscându-i punctele forte (de exemplu, obiectivele juste de creștere economică și creare de locuri de muncă) și căutând soluții pentru punctele slabe (de exemplu, lacunele în materie de punere în aplicare). Actuala strategie pledează pentru un nou tip de creștere (inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii) și pentru o abordare adaptată la situația fiecărei țări și se bazează pe o guvernanță mai puternică: o mai bună monitorizare și punere în aplicare, consolidarea rolului de conducere al Consiliului European etc.).

Strategia Europa 2020 mobilizează toate politicile (piața unică, politica externă etc.), instrumentele și legislația actuală a UE, precum și instrumentele financiare și cele de coordonare (cadrul financiar multianual).