Europa 2020

This page is also available in

Strategija Europa 2020. sadašnji je program reformi EU-a za rast i radna mjesta. Tu sveobuhvatnu političku strategiju koju pokreće dugoročna vizija predložila je Europska komisija, a Europsko vijeće o njoj se usuglasilo u lipnju 2010. godine.

Cilj joj je pomoći Europi da se oporavi od krize i pretvori u pametno, održivo i uključivo gospodarstvo s visokom razinom zaposlenosti, produktivnosti i socijalne kohezije. Strategijom se također nastoji ojačati Uniju kao jednog od aktera globalnog upravljanja.

Strategija Europa 2020. koristi iskustva stečena u okviru Lisabonske strategije, uvažavajući njezine prednosti (npr. prave ciljeve rasta i stvaranja radnih mjesta), ali istodobno otklanjajući njezine nedostatke (npr. nedostatak provedbe). Sadašnja je strategija usmjerena na novu vrstu rasta (pametan, održiv i uključiv) i na pristup prilagođen zemljama, a oslanja se na jače upravljanje (bolje praćenje i izvršavanje, vodeću ulogu Europskog vijeća, itd.).

U okviru Europe 2020. objedinjene su sve postojeće politike EU-a (jedinstveno tržište, vanjska politika itd.), instrumenti i zakoni, kao i financijski i koordinacijski instrumenti (višegodišnji financijski okvir).