Stratégia Európa 2020

This page is also available in

Stratégia Európa 2020 je súčasným programom reforiem EÚ pre rast a zamestnanosť. Túto globálnu politickú stratégiu, ktorá sa inšpiruje dlhodobou víziou, navrhla Európska komisia. Európska rada ju následne schválila v júni 2010.

Jej cieľom je pomôcť Európe spamätať sa s krízy a transformovať ju na inteligentnú, udržateľnú a inkluzívnu ekonomiku s vysokou mierou zamestnanosti, produktivity a sociálnej súdržnosti a opätovne posilniť EÚ ako aktéra v globálnom riadení.

Stratégia Európa 2020 vychádza z ponaučení získaných počas realizácie lisabonskej stratégie, pričom uznáva jej pozitíva (napr. správne ciele v oblasti rastu a tvorby pracovných miest), ale zaoberá sa aj jej slabými stánkami (napr. nedostatočné vykonávanie). Súčasná stratégia sa zasadzuje za nový druh rastu (inteligentný, udržateľnýinkluzívny), za prístup prispôsobený danej krajine a počíta s dôraznejším riadením: lepšie monitorovanie a presadzovanie, hlavná vedúca úloha Európskej rady atď.).

Stratégia Európa 2020 mobilizuje všetky existujúce politiky (jednotný trh, vonkajšia politika atď.), nástroje a právne predpisy EÚ, ako aj finančné a koordinačné nástroje (viacročný finančný rámec).