Evropa 2020

Strategija Evropa 2020 je zdajšnji program reform EU za rast in delovna mesta. To krovno politično strategijo je na podlagi dolgoročne vizije predlagala Evropska komisija, Evropski svet pa jo je potrdil junija 2010.

Njen cilj je pomagati Evropi, da si opomore od krize in postane pametno, trajnostno in vključujoče gospodarstvo z visoko stopnjo zaposlenosti, produktivnosti in socialne kohezije, ter doseči okrepitev vloge EU kot akterja v svetovnem upravljanju.

Strategija Evropa 2020 temelji na izkušnjah Lizbonske strategije: gradi na njenih dosežkih (npr. na ustreznih ciljih glede gospodarske rasti in ustvarjanja novih delovnih mest), odpravlja pa njene slabosti (npr. vrzeli v izvajanju). Nova strategija se zavzema za novo vrsto rasti (pametno, trajnostno, vključujočo) in za pristop, prilagojen državam, hkrati pa računa na močnejše upravljanje: boljše spremljanje in uveljavljanje, večjo vodilno vlogo Evropskega sveta itd.)

Strategija Evropa 2020 uporablja vse obstoječe instrumente in zakonodajo v okviru obstoječih politik EU (enotni trg, zunanja politika itd.), kakor tudi finančne in usklajevalne instrumente (večletni finančni okvir).