Kestävän kehityksen seurantaryhmä

Seurantaryhmän päätehtävänä on lisätä kestävyyttä EU:ssa edistämällä taloudellista hyvinvointia, sosiaalista osallisuutta ja ympäristövastuuta yhdenmukaisella ja tasapainoisella tavalla. Seurantaryhmä on sitoutunut edistämään kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan aktiivista osallistumista siirtymiseen kohti kestäväpohjaisempaa Eurooppaa. Se on EU:n toimielinten keskuudessa ainoa elin, joka on omistautunut yksinomaisesti kestävien toimintalinjojen edistämiseen kaikilla aloilla.

Seurantaryhmän jäsenet kuuluvat eri eturyhmiin ja heillä on asiantuntemusta kaikilta asiaankuuluvilta aloilta sekä kattavat yhteydet kansalaisyhteiskunnan organisaatioihin kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.jotka kuuluvat eri eturyhmiin ja joilla on asiantuntemusta kaikilta asiaankuuluvilta aloilta sekä kattavat yhteydet kansalaisyhteiskunnan organisaatioihin kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.

Kestävän kehityksen seurantaryhmä edistää vuoropuhelua ja kumppanuuksia kansalaisyhteiskunnan ja EU:n toimielinten välillä kestävän kehityksen alalla järjestämällä julkisia kuulemisia, konferensseja, foorumeita hyvien käytäntöjen vaihtoa varten ja työpajoja sekä laatimalla vaikutustenarviointeja ja antamalla panoksensa komitean lausuntoihin. Kestävän kehityksen seurantaryhmässä on ainutlaatuista se, että se kokoaa yhteen monista eri eturyhmistä ja taustoista tulevia ihmisiä ja organisaatioita, jotka muuten tapaisivat vain harvoin. Näin voidaan olla ylläpitää yhteyksiä ja selvittää uusia tapoja käsitellä kestävään kehitykseen liittyviä kysymyksiä. Seurantaryhmä työskentelee kansallisen tason vastaavien elinten, kuten kestävän kehityksen neuvostojen, sekä työmarkkinaosapuolien ja muiden kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa Euroopassa ja sen ulkopuolella. 

Downloads

SDO Work Programme 2023-2025
SDO - Work Programme 2020-2023
Activity report 2020-2023 Sustainable Development Observatory