A fenntartható fejlődés megfigyelőközpontja (SDO)

A fenntartható fejlődés megfigyelőközpontjának legfőbb feladata a fenntarthatóság előmozdítása az EU-ban, integrált és kiegyensúlyozott módon elősegítve a gazdasági jólétet, a társadalom inkluzív jellegét és a környezeti felelősséget. A megfigyelőközpont elkötelezett amellett, hogy elősegíti a polgárok és a civil társadalom aktív részvételét a fenntarthatóbb Európa felé történő elmozdulásban. Ez az egyetlen olyan szerv az európai intézményeken belül, amely kizárólag a fenntarthatósági intézkedések előmozdítására összpontosít valamennyi ágazat terén.

Tagjai különféle érdekcsoportokhoz tartoznak, munkánk valamennyi területén rendelkeznek szakértelemmel, és széles körű kapcsolatok fűzik őket az uniós tagállamok civil társadalmi szervezeteihez.

A fenntartható fejlődés megfigyelőközpontja elősegíti a civil társadalom és az uniós intézmények közötti párbeszédet és partnerkapcsolatokat a fenntartható fejlődés terén, azáltal hogy nyilvános meghallgatásokat, konferenciákat, a jó gyakorlatok megosztására szolgáló platformokat, valamint workshopokat szervez és hatástanulmányokat készít, továbbá hozzájárul az EGSZB véleményeinek elkészítéséhez. A fenntartható fejlődés megfigyelőközpontjának egyedülálló sajátossága, hogy olyan, különböző érdekekkel és háttérrel rendelkező embereket és szervezeteket fog össze, akik egyébként ritkán találkoznának, így lehetőséget nyújt számukra a kapcsolatépítésre és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kérdések új megoldásmódjainak feltárására. Szorosan együttműködünk olyan nemzeti szintű hasonló testületekkel, mint a fenntartható fejlesztéssel foglalkozó tanácsok, valamint szociális partnerekkel és más civil társadalmi szervezetekkel Európán belül és kívül. 

Downloads

SDO Work Programme 2023-2025
SDO - Work Programme 2020-2023
Activity report 2020-2023 Sustainable Development Observatory