Opazovalna skupina za trajnostni razvoj (ODD)

Glavna naloga skupine je spodbujanje trajnosti v EU z zavzemanjem za gospodarsko blaginjo, socialno vključenost in okoljsko odgovornost na celovit in uravnotežen način. Prizadeva si spodbujati dejavno sodelovanje državljanov in civilne družbe pri prehodu na bolj trajnostno Evropo. Skupina je edini organ evropskih institucij, ki se ukvarja izključno s spodbujanjem trajnostnih politik v vseh sektorjih.

Njeni člani prihajajo iz številnih različnih interesnih skupin, na voljo pa ima strokovno znanje z vseh področij njenega delovanja in je dobro povezana z organizacijami civilne družbe iz vseh držav članic EU.

Opazovalna skupina za trajnostni razvoj organizira javna posvetovanja, konference, platforme za izmenjavo dobrih praks ter delavnice in pripravlja ocene učinka, s tem pa omogoča dialog in partnerstva med civilno družbo in institucijami EU na področju trajnostnega razvoja ter prispeva k mnenjem Odbora. Edinstvena značilnost te opazovalne skupine je, da združuje ljudi in organizacije z različnimi interesi in z različnih področij, ki bi se sicer redko srečali, ter jih tako povezuje in preučuje nove načine za reševanje vprašanj trajnostnega razvoja. Sodelujemo s podobnimi organi na nacionalni ravni, kot so sveti za trajnostni razvoj, ter s socialnimi partnerji in drugimi organizacijami civilne družbe iz Evrope in od drugod.

Downloads

SDO Work Programme 2023-2025
SDO - Work Programme 2020-2023
Activity report 2020-2023 Sustainable Development Observatory