Středisko pro sledování udržitelného rozvoje (SSUR)

Hlavním cílem SSUR je podporovat v EU udržitelnost tím, že se integrovaným a vyváženým způsobem zvýší hospodářská prosperita, sociální začlenění a environmentální odpovědnost. SSUR podporuje aktivní účast občanů a občanské společnosti v přechodu k udržitelnější Evropě. Je to jediný útvar v evropských institucích, který se věnuje výhradně prosazování udržitelných politik ve všech odvětvích.

Jeho členové pocházejí z široké škály zájmových skupin a mají odborné poznatky ve všech oblastech naší práce a rozsáhlé kontakty s organizacemi občanské společnosti ve všech evropských členských státech.

Středisko pro sledování udržitelného rozvoje usnadňuje dialog a partnerství v oblasti udržitelného rozvoje mezi občanskou společností a orgány EU. Za tímto účelem pořádá veřejná slyšení, konference, platformy pro výměnu osvědčených postupů a semináře, připravuje dopadové studie a přispívá ke stanoviskům Výboru. Na SSUR je jedinečné to, že spojuje lidi a organizace z celé řady zájmových oblastí a z rozmanitého prostředí, jež by se jinak setkali jen zřídka. Smyslem je navázat kontakt a zkoumat nové způsoby řešení otázek udržitelného rozvoje. Spolupracujeme s podobnými orgány na celostátní úrovni, např. radami pro udržitelný rozvoj, i se sociálními partnery a dalšími organizacemi občanské společnosti v Evropě i mimo ni.

Downloads

SDO Work Programme 2023-2025
SDO - Work Programme 2020-2023
Activity report 2020-2023 Sustainable Development Observatory