Toimeentuloon riittävien palkkojen varmistaminen sukupuolten palkkaerojen poistamiseksi

ETSK:n työntekijät-ryhmä

Marraskuun 10. päivä oli vuonna 2021 palkkatasa-arvon päivä. Se tarjosi tilaisuuden lisätä tietoisuutta sukupuolten palkkaerosta, joka on Euroopassa keskimäärin yli 14 prosenttia ja tietyissä maissa paljon enemmän. Suuntaus on eräissä tapauksissa korjaantumassa, kun taas toisissa maissa nykyinen parannusvauhti tuottaa tyydyttäviä tuloksia muutaman tuhannen vuoden kuluttua...

Eroa korostavat epävarmat työsuhteet, jotka kytkeytyvät yleensä enemmän naisiin kuin miehiin (naisilla on Euroopassa 58 prosenttia kaikista työpaikoista, joissa maksetaan vähimmäispalkkaa). Pienet palkat vaikuttavat kaikkiin työntekijöihin, mutta ne koettelevat ankarimmin heikoimmassa asemassa olevia. Yhtenä keskeisenä keinona näiden erojen poistamiseksi on nostaa vähimmäispalkkoja Euroopassa ja varmistaa, että kaikki ansaitsevat toimeentuloon riittävää palkkaa.

Kuten Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö (EAY) on osoittanut, minimipalkkojen nostaminen 60 prosenttiin mediaanipalkoista ja 50 prosenttiin keskimääräisistä palkoista vähentäisi sukupuolten palkkaeroa Romaniassa 25 prosenttia, Kreikassa 19 prosenttia, Puolassa 12 prosenttia, Slovakiassa 11 prosenttia ja Espanjassa ja Luxemburgissa 10 prosenttia. Tämä on jälleen yksi syy siihen, miksi on välttämättä tehtävä vähimmäispalkkojen riittävyyttä koskevasta EU:n direktiivistä jämäkämpi.

Kuten ETSK totesi kuluvan vuoden maaliskuussa, kunnollisten vähimmäispalkkojen varmistaminen ja työehtosopimusneuvottelujen vahvistaminen on ehdottoman tärkeää, jotta voidaan edistää yhteiskunnan vakautta ja innovatiivisuutta sekä yleistä hyvinvointia. Riittävät vähimmäispalkat ovat kuitenkin tärkeitä myös pyrittäessä saamaan ihmiset pois köyhyydestä ja suojelemaan heitä siltä sekä parantamaan heikossa asemassa olevien ihmisten työ- ja elinoloja ja -ehtoja – ja näihin ihmisiin kuuluu valitettavasti edelleen naisia. Ero on palkkoja suurempi eläkkeiden osalta: eläköityneiden tuloero on 30 prosenttia, mikä johtuu sosiaaliturvamaksujen huomattavista eroavuuksista kunkin ryhmän työuran aikana. Eräissä tapauksissa, kuten Maltan kohdalla, tämä eläke-ero on yli 42 prosenttia.

Kansalaisyhteiskunnan ja työmarkkinaosapuolten sekä EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden hallitusten on jatkettava pyrkimyksiä erojen poistamiseksi. Tämä on olennainen osa laajamittaisempaa kampanjaa, jolla pyritään turvaamaan sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja rakentamaan entistä parempaa tulevaisuutta Euroopalle. (prp)