Uusi TEN-T-asetus on keskeinen Euroopan kestävyyden ja älykkään liikkuvuuden kannalta

Ehdotettu Euroopan laajuisista liikenneverkoista annetun asetuksen päivitys on tarpeellinen ja tervetullut, jos EU aikoo todella edistää kestävyyttä ja älykästä liikkuvuutta, myös rautateillä. Tämä on keskeinen sanoma TEN‑T‑asetuksen ja rautateiden tavaraliikennekäytäviä koskevan asetuksen tarkistamisesta annetussa lausunnossa, joka hyväksyttiin maaliskuun täysistunnossa.

Uudella asetuksella parannetaan nykyistä sääntelykehystä, joka on peräisin vuodelta 2013, ja autetaan saavuttamaan infrastruktuurin osalta vihreän kehityksen ohjelmassa, kestävää ja älykästä liikkuvuutta koskevassa strategiassa ja rautatieliikenteen toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet. 

Kommentoidessaan lausunnon hyväksymistä Stefan Back totesi: ”Oli korkea aika ehdottaa uutta asetusta, jossa otetaan huomioon nykyinen toimintapoliittinen tilanne ja hyödynnetään viime vuosina saatuja kokemuksia. TEN-T-hankkeiden toteuttamista koskevien sääntöjen vahvistamista koskeva suunnitelma on erittäin hyvä uutinen, koska nykyisen asetuksen täytäntöönpano on viivästynyt merkittävästi eikä ole ollut tyydyttävää.”

ETSK arvostaa erityisesti Euroopan komission aikomusta asettaa yhteenkuuluvuus ehdotuksen ytimeen. Tämä tarkoittaa, että verkon toteutuksen yhteydessä varmistetaan saavutettavuus ja yhteydet kaikilla EU:n alueilla sekä matkustaja‑ että tavaraliikenteessä. Lisäksi uudella asetuksella on tarkoitus edistää kauko-, alue‑ ja paikallisliikenteen ja kaupunkisolmukohtien tehokasta koordinointia ja yhteenliittämistä.

Tekniseltä kannalta ETSK kannattaa ”ydinverkon” ja ”kattavan verkon” infrastruktuurivaatimusten yhdenmukaistamista edelleen ja välitavoitteiden asettamista: vuosi 2030 ydinverkon täytäntöönpanolle, vuosi 2040 laajennetulle ydinverkolle ja vuosi 2050 kattavalle verkolle. ETSK toistaa arviointitiedonannossa vuonna 2020 esittämänsä epäilykset siitä, pystytäänkö vuoden 2030 määräajasta pitämään kiinni, mutta katsoo myös, että se olisi säilytettävä paineen ylläpitämiseksi jäsenvaltioita kohtaan. (mp)