Propunerea de actualizare a regulamentului privind rețelele transeuropene de transport este necesară și binevenită, pentru ca UE să contribuie cu adevărat la durabilitate și la mobilitatea inteligentă, inclusiv prin intermediul transportului feroviar. Acesta a fost principalul mesaj al avizului pe tema„Revizuirea Regulamentului privind TEN-T și a Regulamentului privind coridoarele feroviare de marfă”, adoptat în sesiunea plenară din martie.

Noul regulament va actualiza cadrul de reglementare existent care datează din 2013 și va contribui la atingerea, în ce privește infrastructura, a obiectivelor stabilite în Pactul verde, în Strategia pentru mobilitate durabilă și inteligentă și în Planul de acțiune pentru transportul feroviar. 

Comentând adoptarea avizului, dl Back a afirmat: „Era deja urgent să se propună o nouă reglementare care să ia în considerare contextul politic actual și să tragă învățăminte din experiențele trăite în ultimii ani”. Planul de a înăspri normele de punere în aplicare ale TEN-T este binevenit, în condițiile în care aplicarea reglementărilor în vigoare a înregistrat întârzieri semnificative și nu a fost satisfăcătoare.

Comitetul apreciază în mod deosebit intenția Comisiei Europene de a plasa coeziunea în centrul propunerii. Acest lucru înseamnă asigurarea accesibilității și conectivității în toate regiunile UE, atât pentru traficul de călători, cât și pentru traficul de mărfuri, în momentul implementării rețelei. De asemenea, noul regulament ar trebui să implice o coordonare și o interconectare eficiente între, pe de o parte, traficul pe distanțe lungi, regional și local și, pe de alta, transportul în nodurile urbane.

Din punct de vedere tehnic, CESE este în favoarea armonizării din ce în ce mai mari a cerințelor de infrastructură ale rețelelor „centrale” și „globale” și a stabilirii unor etape: 2030 pentru implementarea rețelei centrale, 2040 pentru „rețeaua centrală extinsă” și 2050 pentru rețeaua globală. În ceea ce privește termenul-limită din 2030, CESE își reiterează îndoielile legate de fezabilitate exprimate în raportul său de evaluare din 2020, dar consideră că termenul-limită ar trebui menținut pentru a exercita presiune asupra statelor membre. (mp)