Selles rubriigis esitame komitee liikmetele küsimuse, mis on seotud nende jaoks olulise teemaga Euroopa poliitikas.

Mai täiskogu istungjärgul võttis komitee vastu resolutsiooni „Kuidas parandada organiseeritud kodanikuühiskonna kaasamist riiklikesse taaste- ja vastupidavuskavadesse?“ Luca Jahier on üks kõnealuse resolutsiooni kolmest raportöörist, teised raportöörid olid Gonçalo Lobo Xavier ja Javier Doz Orrit.
Palusime Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee endisel presidendil (2018–2020) ja Euroopa poolaasta rühma praegusel asepresidendil Luca Jahieril vastata ühele selle teemaga seotud küsimusele. (ehp)