På denne side beder vi medlemmer af EØSU om at svare på et spørgsmål om et emne, de anser for at stå højt på EU's dagsorden.

På plenarforsamlingen i maj vedtog udvalget resolutionen Inddragelse af det organiserede civilsamfund i de nationale genopretnings- og resiliensplaner – Hvordan kan det forbedres? Luca Jahier er sammen med Gonçalo Lobo Xavier og Javier Doz Orrit en af de tre ordførere for resolutionen.
Vi har bedt Luca Jahier, tidligere formand for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2018-2020) og nuværende næstformand for Gruppen Det Europæiske Semester, om at svare på et spørgsmål om dette emne. (ehp)