W tej sekcji zachęcamy członkinie i członków EKES-u do udzielenia odpowiedzi na pytanie dotyczące tematu postrzeganego przez nich jako priorytetowy w europejskim kalendarium.

Na swojej majowej sesji plenarnej Komitet przyjął rezolucję nt.: „Jak poprawić zaangażowanie zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego w krajowe plany odbudowy i zwiększania odporności?” Jednym z trzech sprawozdawców odpowiedzialnych za rezolucję jest Luca Jahier, a pozostali to Gonçalo Lobo Xavier i Javier Doz Orrit.
Poprosiliśmy Lukę Jahiera, byłego przewodniczącego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (2018–2020) oraz obecnego wiceprzewodniczącego grupy ds. europejskiego semestru, o odpowiedź na pytanie związane z tym tematem. (ehp)