В този раздел отправяме покана към членове на ЕИСК да отговорят на въпрос, свързан с тема, която според тях заема важно място в европейския дневен ред.

На своята пленарна сесия през май Комитетът прие резолюцията „Как да подобрим участието на организираното гражданско общество в националните планове за възстановяване и устойчивост?“. Лука Жайе е един от тримата докладчици по тази резолюция, заедно с Гонсало Лобо Шавие и Хавиер Дос Орит.
Поканихме г-н Жайе, бивш председател на Европейския икономически и социален комитет (2018—2020 г.) и настоящ заместник-председател на група „Европейски семестър“ да отговори на един въпрос, свързан с тази тема. (ehp)