Šajā sadaļā mēs aicinām EESK locekļus atbildēt uz jautājumu, kas saistīts ar tematu, kas, viņuprāt, ir svarīgs Eiropas darba kārtībā.

Komiteja maija plenārsesijā pieņēma rezolūciju “Organizētas pilsoniskās sabiedrības iesaiste nacionālajos atveseļošanas un noturības plānos. Kā to uzlabot?” Luca Jahier ir viens no trim šīs rezolūcijas ziņotājiem, kopā ar Gonçalo Lobo Xavier un Javier Doz Orrit.
Mēs uzaicinājām Luca Jahier – bijušo Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas priekšsēdētāju (2018–2020) un pašreizējo grupas “Eiropas pusgads” priekšsēdētāja vietnieku – atbildēt uz vienu jautājumu saistībā ar šo tematu. (ehp)