Een vraag voor...

In deze rubriek nodigen we leden van het EESC uit om een vraag te beantwoorden die betrekking heeft op een onderwerp dat volgens hen hoog op de Europese agenda staat.

Tijdens zijn zitting van mei heeft het Comité de resolutie “Betrekken van maatschappelijke organisaties bij de nationale plannen voor herstel en veerkracht — Hoe kan het beter?” aangenomen. Luca Jahier is een van de drie rapporteurs voor deze resolutie; de andere twee zijn Gonçalo Lobo Xavier en Javier Doz Orrit.
We hebben de heer Jahier, voormalig voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité (2018-2020) en huidig vicevoorzitter van de groep Europees Semester, een vraag gesteld over dit onderwerp. (ehp)