EYou rakendus, mis teeb ELi noorte jaoks kättesaadavamaks, sai komitee tähtsamail noorteüritusel tehtud ettepanekute hulgas enim hääli.

ELi kõigi liikmesriikide ja seitsme kandidaatriigi 35 keskkooli 105 õpilast, kes saabusid Brüsselisse 23.–24. märtsiks, et osaleda üritusel „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“, esitasid järgmised viis soovitust.

1.    Lihtsam EL: EYou rakendus, mis võimaldaks noortel suhelda otse poliitikute ja kodanikuühiskonnaga. Nad valiksid välja oma põhihuvid ja jälgiksid kõige uuemaid suundumusi rohujuure tasandil.
2.    Platvorm E-Youth: ELi kohta teavet pakkuv Euroopa noorte platvorm oleks võimalus lihtsustada poliitikat nooremate põlvkondade jaoks, andes neile foorumi, kus oma häält kuuldavaks teha.
3.    Platvorm EYout(h)rust suurendaks poliitika läbipaistvust kohalikul, riigi ja ELi tasandil.
4.    Noorte demokraatliku arvamuse projekt, mis parandaks kodanikuhariduse ja -aktiivsuse kvaliteeti Euroopas. Projektiga loodaks ELi saadikute programm, mis koondaks noorte seisukohti ja esitaks poliitikakujundajatele soovitusi.
5.    Rohkem ELi rahastatud noortele suunatud algatusi, mida juhiksid noored.

„Rääkige meile, millised ootused ja lootused on teil seoses Euroopa tulevikuga,“ uuris komitee president Christa Schweng üritusele kogunenud õpilastelt. „Uute probleemide lahendamiseks peab EL noori kuulama ja uusi ideid arvesse võtma.“
 
Komitee teabevahetuse eest vastutav asepresident Cillian Lohan ütles õpilastele, et komitee esitab nende soovitused 2023. aasta juunis Strasbourgis toimuval Euroopa Parlamendi korraldataval Euroopa noorteüritusel (EYE). Asepresident Lohan tõdes: „Kui süsteemis on näha pragusid või kui see on ohus, peame kõik oma isiklikest tegevustest kõrgemale tõusma ja muutuma ühiskondlikult aktiivseks. Teie olete selle sammu täna teinud. Aitäh teile!“

Aruteludes tuli esile noorte arvamus, et praegu ei ole kohta, kus Euroopa Liidus nende häält kuulda võetaks. Komitee liige Neža Repanšek kinnitas neile, et selline pahameel on hea lähtepunkt muutusteks: „Minu motivatsioon hakata aktiivselt osalema sündis frustratsioonist. Kui noored tulevad kokku, võib see olla väga võimas jõud.“

14. korda toimunud üritus „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ keskendus noorte dialoogidele demokraatia teemal. Esimest korda võtsid sellest osa ka õpilased Ukrainast ja Moldovast. (gb/tk)