EESK galvenajā jaunatnes pasākumā izvirzītais priekšlikums, kas saņēma visvairāk balsu, ir lietotne EYou, kas Eiropas Savienību padarītu jauniešiem pieejamāku.

105 audzēkņi no 35 vidējās izglītības iestādēm visās ES dalībvalstīs un septiņās kandidātvalstīs, kuri 23. un 24. martā ieradās Briselē uz pasākumu “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi” (YEYS!), nāca klajā ar šādiem pieciem ieteikumiem:

1.    vienkāršāka Eiropas Savienība: lietotne EYou, ar kuras palīdzību jaunieši varētu tiešā veidā diskutēt ar politiķiem un pilsonisko sabiedrību, atlasot sev interesējošos jautājumus un sekojot līdzi jaunākajiem vietējiem notikumiem;
2.    platforma E-Youth informēšanai par Eiropas Savienību, kurā politika jaunākajām paaudzēm tiktu skaidrota vienkārši, piedāvājot tām forumu, kur izteikties un tikt uzklausītām;
3.    platforma EYout(h)rust palielinās politikas pārredzamību vietējā, valstu un Eiropas Savienības līmenī;
4.    projekts Youth Democratic Opinion (YDO) uzlabos pilsoniskās izglītības kvalitāti un ieinteresētību par Eiropu. Tā ietvaros tiks izveidota ES vēstnieku programma, kas ļaus apkopot jauniešu viedokļus un sniegt ierosinājumus politikas veidotājiem;
5.    vairāk Eiropas Savienības finansētu, jauniešu vadītu un jauniešiem paredzētu iniciatīvu.

“Sakiet, ko jūs gaidāt un cerat sagaidīt saistībā ar Eiropas nākotni,” EESK priekšsēdētāja Christa Schweng uzrunāja pasākuma dalībniekus. “Lai pārvarētu jaunus izaicinājumus, Eiropas Savienībai ir jāieklausās jauniešos un jāuzklausa jaunas idejas.”
 
EESK priekšsēdētājas vietnieks komunikācijas jautājumos Cillian Lohan skolēniem apliecināja, ka EESK viņu ieteikumus iesniegs Eiropas Parlamenta Eiropas Jaunatnes dienu (EYE) pasākumā, kas notiks 2023. gada jūnijā Strasbūrā. Priekšsēdētājas vietnieks C. Lohan uzskata: “Kad sistēma sāk plaisāt vai ir apdraudēta, mums visiem jāspēj izbrīvēt daļu no sava laika un jākļūst aktīviem. Jūs to šodien esat izdarījuši – paldies jums!”

Diskusijās atklājās, ka, pēc jauniešu domām, pašlaik viņu viedoklim Eiropas Savienībā nav vietas. EESK locekle Neža Repanšek mudināja viņus savu neapmierinātību uzskatīt par labu sākumpunktu pārmaiņām: Tieši neapmierinātība bija mans sākumpunkts aktīvai darbībai. Kad jaunieši saliedējas, viņi var būt ļoti liels spēks.”

YEYS 14. pasākums pievērsās jaunatnes dialogiem par demokrātiju, un tajā pirmo reizi piedalījās skolēni no Ukrainas un Moldovas. (gb/tk)