Predlog, za katerega je glasovalo največ udeležencev vodilnega dogodka EESO za mlade, je bila aplikacija eYou, ki jim lajša dostop do EU.

Dogodek Vaša Evropa, vaš glas!, ki se ga je udeležilo 105 dijakov 35 šol iz vseh držav članic EU in sedmih držav kandidatk, je potekal 23. in 24. marca 2023 v Bruslju. Mladi so na tem dogodku oblikovali naslednjih pet priporočil:

1.    poenostavitev EU: razvoj aplikacije EYou, ki bi mladim omogočila, da navežejo neposreden stik s politiki in civilno družbo tako, da izberejo svoje glavne interese in spremljajo dogajanje na lokalni ravni;
2.    vzpostavitev platforme E-Youth z informacijami o Evropski uniji, na kateri bi se politike enostavneje predstavile mlajšim generacijam, te pa bi platformo lahko uporabljale kot forum za izražanje mnenja;
3.    vzpostavitev platforme EYout(h)rust za večjo preglednost politik na lokalni in nacionalni ravni ter ravni EU;
4.    izvedba projekta Youth Democratic Opinion (YDO – mnenje mladih o demokraciji) za izboljšanje državljanske vzgoje in udeležbe v Evropi s programom „ambasadorjev EU“, s katerim bi se zbirala stališča in priporočila mladih za oblikovalce politik;
5.    več pobud, ki jih financira EU in jih VODIJO mladi ZA mlade.

„Pripovedujte nam o svojih pričakovanjih in upanjih glede prihodnosti Evrope“, je na dogodku zbranim dijakom dejala predsednica EESO Christa Schweng. „Da bi bila EU kos novim izzivom, mora prisluhniti mladim in se odpreti za nove zamisli.“
 
Podpredsednik EESO za komuniciranje Cillian Lohan je dijakom zagotovil, da bo EESO njihova priporočila predstavil na Evropski prireditvi za mlade (EYE), ki jo Evropski parlament organizira junija 2023 v Strasbourgu. Podpredsednik Lohan je dejal: „Ko se v sistemu pojavijo razpoke ali ko je ogrožen, moramo pustiti svoje vsakdanje stvari ob strani in postati aktivni. To ste vi storili danes in za to se vam zahvaljujemo!“

Kot so pokazale razprave, mladi menijo, da v današnji Evropski uniji ne morejo izraziti svojih stališč. Članica EESO Neža Repanšek jim je zagotovila, da je razočaranje dobro izhodišče za spremembe: „Moja pripravljenost, da začnem aktivno sodelovati, se je porodila iz razočaranja. Videla sem, da so lahko mladi, ki se povežejo, zelo močna sila.“

Štirinajsti tovrstni dogodek se je osredotočal na temo „Dialogi mladih o demokraciji“ in prvič so se ga udeležili tudi dijaki iz Ukrajine in Moldavije. (gb/tk)