Návrhem, jenž během stěžejní akce EHSV věnované mládeži získal největší počet hlasů, je aplikace EYou, díky níž bude EU pro mladé lidi přístupnější

V rámci akce Vaše Evropa, váš názor (YEYS!) se ve dnech 23. a 24. března v Bruselu sešlo 105 studentů z 35 středních škol ze všech členských států EU a sedmi kandidátských zemí. Studenti předložili pět návrhů:

1.    EU jednodušeji: aplikace EYou, která by mladým lidem umožnila přímou interakci s politiky a občanskou společností, neboť by si mohli zvolit své hlavní oblasti zájmu a sledovat nejnovější vývoj na místní úrovni,
2.    platforma E-Youth s informacemi o EU coby způsob, jak jednodušeji zprostředkovat politiku mladším generacím a poskytnout jim fórum, kde mohou vyjádřit svůj názor,
3.    platforma EYout(h)rust, jež zvýší transparentnost politiky na místní, celostátní i unijní úrovni,
4.    projekt Youth Democratic Opinion (YDO), který zlepší kvalitu občanské výchovy a angažovanosti v Evropě vytvořením programu vyslanců EU, v jehož rámci se budou shromažďovat názory mladých lidí a navrhovat doporučení pro tvůrce politik,
5.    více iniciativ financovaných z unijních prostředků uskutečňovaných POD VEDENÍM mladých lidí a určených PRO mladé lidi.

Předsedkyně EHSV Christa Schweng se na přítomné studenty obrátila těmito slovy: „Řekněte nám, jakou budoucnost EU očekáváte a v jakou doufáte. Má-li se EU vypořádat s novými výzvami, musí naslouchat mladým lidem a využít nové nápady.“
 
Místopředseda EHSV pro komunikaci Cillian Lohan studentům sdělil, že EHSV jejich doporučení předloží na Evropském setkání mládeže (EYE), které Evropský parlament pořádá v červnu tohoto roku ve Štrasburku. „Když se v systému začnou objevovat trhliny nebo když je systém ohrožen, je nutné jednat a naše soukromé záležitosti musí ustoupit do pozadí. Vy jste tak dnes učinili, za což vám děkuji,“ prohlásil.

Z diskusí vyplynulo, že podle mínění mladých lidí není v Evropské unii právě nyní prostor pro to, aby jejich názory byly vyslyšeny. Členka EHSV Neža Repanšek přítomné studenty ujistila, že tato frustrace je dobrým výchozím bodem pro změny: „Moje motivace k aktivní účasti se zrodila z frustrace. Když se mladí lidé spojí, můžeme být velmi mocnou silou.“

Letošní 14. ročník akce YEYS nesl podtitul „Dialogy s mládeží na téma demokracie“ a poprvé se ho zúčastnili studenti z Ukrajiny a Moldavska. (gb/tk)