Marcin Nowacki, EMSK liige, Poola

8. märtsil 2022 korraldasid minu Poola organisatsioon (ZPP) ja Kulski sihtasutus (millega on seotud EMSK liige Małgorzata Bogusz) väikese, kuid kiire humanitaarabikonvoi.

See oli tol nädalal teine sõit. Läksin koos Małgorzata Boguszi ja võrgustiku Atlas aseesimehe Tom Palmeriga (USA) Ukraina linna Lvivi. Sõidu eesmärk oli viia Ukrainasse ravimeid ning meditsiini- ja hügieenitarbeid. Kahe täislaaditud bussiga jõudsime kohtumispaika, mille olid määranud meie Ukraina partnerid, kes tooted pakendavad ja toimetavad need kohtadesse, kus neid kõige enam vajatakse.

Poola-Ukraina piiril kulges Poola poole pikk katkematu sõiduautode ja busside rivi. Tsiviilelanike evakueerimise vajadus kahjuks mitte ei vähene, vaid kasvab süstemaatiliselt. 10. märtsiks 2022 oli Poola vastu võtnud juba üle 1,5 miljoni ukrainlase.

Teekonnal Lvivi läbisime mitu kontrollpunkti. Suurim neist, mida turvas sõjavägi, asus otse linna sissepääsu juures. See oli väga elav koht, kus kihas inimestest. Linnas oli mitusada tuhat inimest rohkem kui tavaliselt. Lviv on praegu Kesk- ja Ida-Ukraina abistamist toetav transpordi- ja logistikakeskus. Linna ääres kohtusime oma kontaktisikuga, kes juhatas meid logistikakeskusse. Seal ootas rühm inimesi ja nad alustasid kohe mahalaadimist. Kõik tooted sorditi ja kataloogiti korralikult. Protsessi juhtimine oli kõrgel tasemel ning pärast oma jõupingutusi leidsime aega vahetada mõtteid praeguse olukorra ja ukrainlaste suurimate vajaduste üle. Lvivi elanikud on avanud oma kodud ning pakkunud Venemaa rünnaku all olevatest piirkondadest pärit pagulastele majutust, toitu ja transporti.

Minu sealviibimise ajal andsid Ukraina partnerid meile teada oma peamised soovitused ja vajadused. Tegime iga päev koostööd ja mul on au edastada nende sõnum. Nende soovitused ja vajadused võib üldiselt rühmitada kolmeks: need on poliitilist, sõjalist ja tsiviillaadi. Kõige pakilisemad neist on järgmised:

  • rahaline abi ja sõjavarustus – see on valitsuste ja suurettevõtete ülesanne;
  • Venemaa ja Valgevene survestamine ning põhjalikud ja laiaulatuslikud sanktsioonid. Sanktsioonid, millest ei saa kõrvale hoida. Sellega kaasnevad ka kulud ja me peame sellega leppima. Lõpuks on käes aeg meie energiapoliitika uuesti määratleda.

Valitsused, tööandjate ja töötajate organisatsioonid ning kodanikuühiskond tervikuna saavad võtta järgmisi konkreetseid meetmeid:

  • aidata varuda meditsiinitooteid;
  • varustada muude vajalike tarvetega meie partnerite soovituste kohaselt;
  • toetada perede evakueerimist. Ukrainast tagasi tulles saime transportida Ukrainast lahkuda soovivaid inimesi. Teine võimalus on tegutseda piiril ja abistada transpordiga;
  • võtta vastu ja majutada ELi riikidesse saabuvaid peresid. Selle piirkonna riigid vajavad tuge pagulastele majutuskohtade leidmisel – vabu tube teie kodudes ja teie tühjades korterites. Meil Poolas on juba üle 2,8 miljoni sõjapõgeniku;
  • lihtsustada nende inimeste tööotsimist, kes suudavad ja soovivad töötada.

Toonitan, et sellist pagulaskriisi nagu praegu ei ole Euroopa lähiminevikus enne kogetud. Sellega toimetulekuks peame kaasama kõigi liikmeriikide kodanikuühiskonna.