Χρηματοπιστωτικές αγορές

This page is also available in

Displaying 1 - 10 of 194

Pages

Opinion
Υπό επεξεργασία (updated on 25/11/2021)
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/568-EESC-2021
Σύνοδος ολομέλειας: 
566 -
Jan 19, 2022 Jan 20, 2022

Ενημερωτικό σημείωμα: Euro area economic policy 2022

Opinion
Εγκριθείσα on 20/10/2021
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/553-EESC-2021-02454
Σύνοδος ολομέλειας: 
564 -
Oct 20, 2021 Oct 21, 2021

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Reshaping the EU fiscal framework for a sustainable recovery and a just transition (own-initiative opinion – Gr II)

Opinion
Εγκριθείσα on 22/09/2021
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/549-EESC-2021-02010
Σύνοδος ολομέλειας: 
563 -
Sep 22, 2021 Sep 23, 2021

The EESC underscores the potential key role of the Sustainable Finance Taxonomy Delegated Regulation in creating a clear, coherent and comprehensive framework to highlight the ambitious development of a greener economy without lock-in effects. The taxonomy should build on technical criteria that clearly define the green investments that directly contribute to Europe's climate objectives.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Sustainable finance taxonomy - climate change

Opinion
Εγκριθείσα on 07/07/2021
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/548-EESC-2021-02011
Σύνοδος ολομέλειας: 
562 -
Jul 07, 2021 Jul 08, 2021

The Own Resources Decision (ORD) entered into force on 1 June, enabling the Commission to start borrowing resources for the Next Generation EU (NGEU) recovery instrument. For the EESC, a well-functioning funding strategy is key for the smooth implementation of NGEU. Sound and sustainable funding and solid risk management are in the very interests of civil society. Moreover, borrowing and debt management has to be based on democratic control, legitimacy and transparency.

The EESC stresses how important it is that the Commission manage the funding strategy directly and does not outsource this. The massive engagement on capital markets will be accompanied with a broad set of risks. The EESC supports the establishment of solid risk-management systems and the holding of the 'NGEU account' with the ECB.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: NextGenerationEU funding strategy

Opinion
Υπό επεξεργασία (updated on 26/11/2021)
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/559-EESC-2021-03471
Σύνοδος ολομέλειας: 
565 -
Dec 08, 2021 Dec 09, 2021

Γνωμοδότηση τμήμστος της ΕΟΚΕ: Renewed sustainable finance strategy

Downloads: 

Presentation SF Strategy - Sustainable Finance package - EESC informal meeting_24.08.2021

Presentation from DG Fisma : Strategy for Financing the Transition to a Sustainable Economy

Opinion
Υπό επεξεργασία (updated on 27/11/2021)
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/560-EESC-2021-03634
Σύνοδος ολομέλειας: 
565 -
Dec 08, 2021 Dec 09, 2021

Γνωμοδότηση τμήμστος της ΕΟΚΕ: EU green bond standard

Downloads: 

Proposal for Regulation on European green bonds

Opinion
Εγκριθείσα on 09/06/2021
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/544-EESC-2021-00692
Σύνοδος ολομέλειας: 
561 -
Jun 09, 2021 Jun 10, 2021

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: European economic and financial system: fostering openness, strength and resilience

Pages