Χρηματοπιστωτικές αγορές

This page is also available in

Displaying 71 - 80 of 170

Pages

Εγκριθείσα on 17/03/2016
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/392-EESC-2015-05877-00-00-ac-tra
Σύνοδος ολομέλειας: 
515 -
Mar 16, 2016 Mar 17, 2016

The euro area needs to step up its external representation. This will strengthen its relative weight in international financial institutions and give it a more prominent position in international financial markets. The EESC endorses the rationale behind the two Commission documents and agrees with the main elements of the three-phase scenario to gain a single euro area chair at the IMF by 2025. At the same time, however, the EESC proposes that the Commission also draft scenarios for making stronger and more effective the links with other relevant international bodies, taking particular account of their remits. The EESC also recommends clearly and explicitly defining the roles of euro area external representation and their dovetailing with those of the EU as a whole, with a view to preserving the integrity of the single market.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Euro area external representation

Εγκριθείσα on 24/05/2012
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/587-EESC-2012-1289
Σύνοδος ολομέλειας: 
481 -
May 23, 2012 May 24, 2012

The opinion makes a contribution to analysis and proposals on an issue that the European institutions should deal with more energy, cohesion and above all with a clear and definite will to eradicate the phenomenon.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Tax and financial havens

Εγκριθείσα on 29/03/2012
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/321-EESC-2012-818
Σύνοδος ολομέλειας: 
479 -
Mar 28, 2012 Mar 29, 2012

The proposal for an EU financial transaction tax seeks to change the short term oriented behaviour of financial actors whilst at the same time providing an own resource to the budget of the European Union that could considerably reduce the contributions by Member States based on their gross national income (GNI). The second initiative is in line with the treaties and wants the EU- budged be to a higher extent be financed by own resources. This would also put an end to the ongoing "juste retour" discussions that jeopardises the European project. The EESC welcomes these two Commission initiatives.

Financial Transaction Tax

Εγκριθείσα on 18/02/2015
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/373-EESC-2014-05561-00-00-AC-TRA
Σύνοδος ολομέλειας: 
505 -
Feb 18, 2015 Feb 19, 2015

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: European System of Financial Supervision (ESFS) - review

Pages