Βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου

This page is also available in:

 • Εγκριθείσα on 22/04/2015
  Έγγραφα αναφοράς
  INT/754-EESC-2014-04850-00-03-AC-TRA
  Civil Society Organisations - GR III
  Portugal
  Plenary session number
  507
  -
  EESC opinion: Self-regulation and co-regulation
  Better Regulation - presentation 03.03.2015
  INT/754 - Appendix I - List of related EESC opinions
  Appendix II - Examples on self- and co-regulation
 • Εγκριθείσα on 10/12/2014
  Έγγραφα αναφοράς
  INT/750-EESC-2014-01-01-04458-00-00-AC-TRA
  Workers - GR II
  France
  Plenary session number
  503
  -

  One common rule to apply in all Member States can be much simpler and more efficient than a complex web of varying rules. However, the challenge is to keep this legislation simple by making use of withdrawals, amendments and repeals.

  EESC opinion: REFIT Programme
 • Εγκριθείσα on 21/01/2014
  Έγγραφα αναφοράς
  INT/723-EESC-2013-01-01-07440-00-00-AC-TRA
  Employers - GR I
  Italy
  Plenary session number
  495
  -
  EESC opinion: Adapting RPS acts to Articles 290 and 291 TFEU
 • Εγκριθείσα on 16/10/2013
  Έγγραφα αναφοράς
  INT/719-EESC-2013-5530
  Civil Society Organisations - GR III
  Portugal
  Plenary session number
  493
  -
  EESC opinion: Adapting RPS acts to Article 290 TFEU
 • Εγκριθείσα on 19/09/2013
  Έγγραφα αναφοράς
  INT/656-EESC-2013-248
  Civil Society Organisations - GR III
  Portugal
  Plenary session number
  492
  -
  Better regulation: implementing acts and delegated acts
  Table 1 and 2
  Table 3 A
  Table 3 B
  Appendices I, II and VI
 • Εγκριθείσα on 11/07/2013
  Έγγραφα αναφοράς
  INT/692-EESC-2013-01-01-2819
  Workers - GR II
  Malta
  Employers - GR I
  United Kingdom
  Plenary session number
  491
  -
  EESC opinion: Smart regulation - SMEs
 • Εγκριθείσα on 15/06/2011
  Έγγραφα αναφοράς
  INT/544-EESC-2011-984
  Civil Society Organisations - GR III
  Portugal
  Plenary session number
  472
  -
  EESC opinion: Smart Regulation
  Follow-up by the EC
 • Εγκριθείσα on 27/05/2010
  Έγγραφα αναφοράς
  INT/499-EESC-2010-758
  Civil Society Organisations - GR III
  Portugal
  Plenary session number
  463
  -
  EESC opinion: The 28th regime – less lawmaking
 • Εγκριθείσα on 03/12/2008
  Έγγραφα αναφοράς
  INT/415-EESC-2008-1905
  Civil Society Organisations - GR III
  Portugal
  Plenary session number
  449
  -
  EESC opinion: The proactive law approach
 • Εγκριθείσα on 11/01/2005
  Έγγραφα αναφοράς
  INT/204-EESC-2004-01-01-1182
  Employers - GR I
  France
  EESC opinion: Co-regulation and self-regulation