Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών εκφράζουν απογοήτευση για τα αποτελέσματα της COP28, αλλά τα θεωρούν εφαλτήριο για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής δράσης στην παγκόσμια σκηνή. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) παραμένει προσηλωμένη στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, τονίζοντας την ανάγκη για πιο φιλόδοξους στόχους και μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων.

Η COP28 σηματοδοτεί μια ιστορική αλλαγή, καθώς οι χώρες δεσμεύονται να απομακρυνθούν από τα ορυκτά καύσιμα στα ενεργειακά συστήματα για πρώτη φορά σε τριάντα χρόνια. Ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ Oliver Röpke αναγνωρίζει αυτή την πρόοδο, αλλά επιμένει στην πλήρη κατάργηση των ορυκτών καυσίμων και τονίζει τη σημασία της συμμετοχής των νέων στις συγκεκριμένες προσπάθειες.

Οι υπεύθυνοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις διαπραγματεύσεις εκφράζουν ικανοποίηση για την επιτυχία όσον αφορά τη διατήρηση του στόχου της συμφωνίας του Παρισιού για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη. Η COP28 επικεντρώνεται στον τομέα της ενέργειας, στοχεύοντας στη μείωση των εκπομπών κατά 43 % έως το 2030 και σε μηδενικές καθαρές εκπομπές έως το 2050. Ωστόσο, η συμφωνία αποτελεί στόχο επικρίσεων λόγω των ανεπαρκειών της, συμπεριλαμβανομένης της αβεβαιότητας σχετικά με την επίτευξη του στόχου του 1,5°C, της επιρροής από τις πετρελαιοπαραγωγούς χώρες και των περιορισμένων δημοσιονομικών διατάξεων όσον αφορά τη μετάβαση.

Η Sandrine Dixson-Declève, συμπρόεδρος της Λέσχης της Ρώμης, προειδοποιεί για την αύξηση της άνισης κατανομής του πλούτου και των κοινωνικών εντάσεων που οφείλονται στον ανεπαρκή επιμερισμό των βαρών. Η εκπρόσωπος των νέων στην αντιπροσωπεία της ΕΟΚΕ Diandra Ni Bhuachalla δηλώνει συντετριμμένη από τα αποτελέσματα της COP28, τονίζοντας τη σημασία που έχει η εμπειρία των πραγματικών ανθρώπων ως αντίβαρο στις ομάδες συμφερόντων των ορυκτών καυσίμων.

Παρά τους προβληματισμούς, τα μέλη της ΕΟΚΕ αναγνωρίζουν τις θετικές πτυχές της συμφωνίας του Ντουμπάι και δεσμεύονται να καλύψουν τα κενά, παροτρύνοντας παράλληλα τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ να πράξουν το ίδιο. Το γενικό μήνυμα που προκύπτει από την ΕΟΚΕ είναι μια αποφασιστική δέσμευση: «Δεν θα παραιτηθούμε» από την επείγουσα αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης μέσω της συνεχούς δράσης της ΕΕ και του ΟΗΕ. (ks)