Γνωμοδοτήσεις με εισηγητή / συνεισητή / γενικό εισηγητή μέλος της Ομάδας Εργοδοτών

Pages

Displaying 1 - 10 of 650
Υπό επεξεργασία (updated on 12/04/2021)
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/928-EESC-2021
Σύνοδος ολομέλειας: 
560 -
Apr 27, 2021 Apr 28, 2021

The Digital Markets Act addresses the negative consequences arising from certain behaviours by platforms acting as digital “gatekeepers” to the single market.

Γνωμοδότηση τμήμστος της ΕΟΚΕ: Digital Markets Act

Υπό επεξεργασία (updated on 12/04/2021)
Έγγραφα αναφοράς: 
CCMI/178-EESC-2021
Σύνοδος ολομέλειας: 
559 -
Mar 24, 2021 Mar 25, 2021

Batteries placed on the EU market should become sustainable, high-performing and safe all along their entire life cycle. This means batteries that are produced with the lowest possible environmental impact, using materials obtained in full respect of human rights as well as social and ecological standards. Batteries have to be long-lasting and safe, and at the end of their life, they should be repurposed, remanufactured or recycled, feeding valuable materials back into the economy.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Sustainability requirements for batteries in the EU

Υπό επεξεργασία (updated on 11/04/2021)
Έγγραφα αναφοράς: 
TEN/725-EESC-2020
Σύνοδος ολομέλειας: 
559 -
Mar 24, 2021 Mar 25, 2021

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Methane Strategy

Υπό επεξεργασία (updated on 09/04/2021)
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/921-EESC-2020
Σύνοδος ολομέλειας: 
560 -
Apr 27, 2021 Apr 28, 2021

This proposal is the first of a set of measures announced in the 2020 European strategy for data.

Γνωμοδότηση τμήμστος της ΕΟΚΕ: Regulation on European data governance

Υπό επεξεργασία (updated on 08/04/2021)
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/677-EESC-2021
Σύνοδος ολομέλειας: 
561 -
Jun 09, 2021 Jun 10, 2021

Ενημερωτικό σημείωμα: Europe's beating cancer plan

Υπό επεξεργασία (updated on 08/04/2021)
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/922-EESC-2020
Σύνοδος ολομέλειας: 
560 -
Apr 27, 2021 Apr 28, 2021

In its opinion, the EESC calls for physical and digital completion of the internal market to be on an equal footing and for a high level of consumer protection to be achieved. It calls for greater durability of goods, access to sustainable products, a clean, circular, more climate-friendly economy and efficient use of products, as well as combating of planned obsolescence and the right to repair goods and products.

Γνωμοδότηση τμήμστος της ΕΟΚΕ: A new consumer agenda

Υπό επεξεργασία (updated on 08/04/2021)
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/929-EESC-2021
Σύνοδος ολομέλειας: 
560 -
Apr 27, 2021 Apr 28, 2021

The landscape of digital services is significantly different today from 20 years ago, when the eCommerce Directive was adopted. Online intermediaries have become vital players in the digital transformation. Online platforms in particular have created significant benefits for consumers and innovation, but at the same time, they can be used as a vehicle for disseminating illegal content, or selling illegal goods or services online.

Ενημερωτικό σημείωμα: Digital Services Act

Υπό επεξεργασία (updated on 31/03/2021)
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/935-EESC-2021
Σύνοδος ολομέλειας: 
564 -
Oct 20, 2021 Oct 21, 2021

The Communication is intended to update the previous Communication (COM (2020) 102 final) adopted on 10 March 2020 at the dawn of the COVID-19 crisis, taking into account the latest developments related in particular to the pandemic.

Ενημερωτικό σημείωμα: Updating the new industrial strategy

Pages