EU's fornyede tilsagn om at bekæmpe menneskehandel skal bringe konkrete resultater

EØSU støtter i det store og hele EU's nye strategi for bekæmpelse af menneskehandel 2021-2025, men gør også opmærksom på behovet for at indarbejde den sociale dimension i strategien.

Når det gælder ofrenes rettigheder og den sociale dimension, er den nye EU-strategi for bekæmpelse af menneskehandel ikke tilstrækkelig. Efter EØSU's opfattelse behandles ofrenes situation ikke systematisk på en medmenneskelig måde gennem hele strategien.

EØSU's ordfører Carlos Manuel Trindadehar påpeget, at menneskehandel medfører enorme lidelser for ofrene og krænker deres værdighed. Derfor bør der tages højde for den sociale dimension i denne kamp.

På baggrund af de øgede profitter og stigningen i antallet af ofre bifalder EØSU Kommissionens standpunkt om, at direktivet om bekæmpelse af menneskehandel skal gennemføres i alle medlemsstater og revideres på basis af en grundig vurdering af de konstaterede mangler og udviklingen på menneskehandelsområdet.

EØSU gør desuden opmærksom på behovet for at forbedre sanktionerne og støtter indførelsen af minimumsregler på EU-plan, der kriminaliserer netværk, som er involveret i menneskehandel og udnyttelsen af mennesker.

Inddragelse af den sociale dimension i gennemførelsen af strategien

Planen fejler helt med hensyn til at sikre anerkendelse og håndhævelse af ofrenes rettigheder, som burde være et centralt led i hævdelsen af den menneskelige værdighed og menneskerettighederne. Ofrene bør have ret til at blive integreret i det samfund, der modtager dem, ved hjælp af en hensigtsmæssig proces for hurtig integration.

I udtalelsen fremhæves endvidere behovet for at skabe værdige og tilstrækkelige økonomiske og sociale vilkår for befolkningen i oprindelseslandene, hvilket er den vigtigste måde at begrænse eller forhindre rekrutteringen af ofre for menneskehandel på.

Endelig bør den nye strategi anerkende den betydelige bistand, der ydes af solidaritetsnetværk i lokalsamfundet med hensyn til at beskytte, modtage og integrere ofrene, samt den indsats, der udfoldes af civilsamfundsorganisationerne. (at)