Obnovljena zaveza EU za boj proti trgovini z ljudmi mora prinesti oprijemljive rezultate

EESO na splošno podpira novo strategijo EU za boj proti trgovini z ljudmi za obdobje 2021–2025, vendar opozarja, da je treba v politiko vključiti tudi socialno razsežnost.

Nova strategija, s katero želi EU izkoreniniti trgovino z ljudmi, pomanjkljivo obravnava pravice žrtev in socialno razsežnost. EESO meni, da položaj žrtev v strategiji ni povsod sistematično obravnavan na human način.

Poročevalec EESO Carlos Manuel Trindade je poudaril: „Trgovina z ljudmi povzroča žrtvam hudo trpljenje in ogroža njihovo dostojanstvo, zato je treba v boju proti njej upoštevati socialni vidik.“

Ker se dobičkonosnost in število žrtev povečujeta, EESO pozdravlja stališče Komisije, da je treba direktivo o boju proti trgovini z ljudmi izvajati v vseh državah članicah ter da mora njen pregled temeljiti na poglobljeni oceni ugotovljenih pomanjkljivosti in razvoja dogodkov na področju trgovine z ljudmi.

Poleg tega EESO poudarja, da je treba izpopolniti kazni, in podpira določitev minimalnih pravil EU za inkriminacijo mrež, vpletenih v trgovino z ljudmi in njihovo izkoriščanje.

Vključitev socialne razsežnosti v izvajanje strategije

Načrt v nobeni točki ne govori o priznavanju in uveljavljanju pravic žrtev, kar bi moralo biti osrednje vprašanje pri branjenju človekovega dostojanstva in človekovih pravic. Žrtvam bi bilo treba dati pravico do vključevanja v družbo gostiteljico v okviru primernega in hitrega postopka vključevanja.

V mnenju je tudi poudarjeno, da je treba ustvariti dostojne in ustrezne ekonomske in socialne razmere za ljudi v izvornih državah, kar je glavni način za zajezitev ali preprečevanje novačenja žrtev za trgovino z ljudmi.

V novi strategiji bi bilo treba priznati veliko podporo, ki jo nudijo solidarnostne mreže v skupnosti, s tem ko ščitijo, sprejemajo in vključujejo žrtve, kakor tudi delo organizacij civilne družbe. (at)