Udvalget støtter oprettelsen af et fremtidigt elmarked baseret på et offentlig-privat partnerskab og en blanding af regulering og liberalisering.

Kernen i denne model er en statslig "e-facilitet", der køber elektricitet fra producenterne og sælger den til leverandører til privatkunder, SMV'er, borgerenergifællesskaber og store forbrugere samt, hvor dette er muligt og hensigtsmæssigt, til andre lande.

"E-faciliteten" skal indgå langfristede kontrakter med elproducenter på grundlag af udbud. Kontrakterne vil være af forskellig art, f.eks. elkøbsaftaler, differencekontrakter og kostpris-plus-kontrakter.

Dette er den vigtigste reform, som bør gennemføres på EU's nuværende elektricitetsmarked i henhold til EØSU's udtalelse af Jan Dirx og Christophe Quarez, som blev vedtaget på plenarforsamlingen den 14. juni 2023.

"Udvalget har længe slået til lyd for en reform af EU's elektricitetsmarked", sagde Jan Dirx. "Vi mener, at vejen frem er en hybrid model baseret på princippet om at "liberalisere, hvor det er muligt og regulere, hvor det er nødvendigt".

"Energi er en vigtig byggeblok i vores økonomiske og samfundsmæssige system og bør ikke betragtes som enhver anden vare. Energi er en central del af de offentlige tjenester ", understregede Christophe Quarez. "Med vores forslag er regeringen ansvarlig for at nå målene om bæredygtighed, prisoverkommelighed og forsyningssikkerhed." (mp) (mp)