Odbor podpira oblikovanje prihodnjega trga električne energije na podlagi javno-zasebnih partnerstev ter mešanice regulacije in liberalizacije.

Bistvo tega modela je vladni energetski mehanizem, ki kupuje električno energijo od proizvajalcev in jo prodaja dobaviteljem gospodinjskih odjemalcev, malim in srednjim podjetjem, energetskim skupnostim državljanov ter velikim odjemalcem, pa tudi drugim državam, kjer je to primerno in mogoče.

V okviru energetskega mehanizma bi se na podlagi javnih razpisov sklepale dolgoročne pogodbe s proizvajalci električne energije, ki bi bile različnih vrst, na primer pogodbe o nakupu električne energije, pogodbe na razliko ter pogodbe s stroški in dodatkom.

Kakor je EESO navedel v mnenju, ki sta ga pripravila Jan Dirx in Christophe Quarez, sprejeto pa je bilo na plenarnem zasedanju 14. junija 2023, je to ključna reforma, ki jo je treba izvesti na sedanjem trgu električne energije v EU.

Poročevalec Dirx je ob tem povedal: „Odbor se že dolgo zavzema za reformo trga električne energije v EU. Po našem mnenju je rešitev za prihodnost hibridni model, ki temelji na načelu „liberalizacija, kjer je mogoča, in regulacija, kjer je potrebna“.“

Poročevalec Quarez pa je povedal: „Energija je bistven element našega ekonomskega in socialnega sistema, zato je ne bi smeli obravnavati kot vse ostale proizvode. Je osrednji del javnih storitev. V skladu z našimi predlogi so vlade odgovorne za zagotavljanje trajnostne, cenovno dostopne in zanesljive oskrbe.“ (mp)