Az EGSZB támogatja egy olyan jövőbeli villamosenergia-piac létrehozását, amely a köz- és magánszféra partnerségén, valamint a szabályozás és a liberalizáció kombinációján alapul.

Ennek a modellnek a középpontjában egy, a kormányzat által létrehozott „e-eszköz” állna, amely a termelőktől vásárol villamos energiát, és eladja azt a háztartási felhasználók, a kkv-k, és a helyi energiaközösségek beszállítóinak, valamint a nagyfogyasztóknak, továbbá – ahol célszerű és lehetséges – más országoknak.

Ez az e-eszköz pályázatok alapján hosszú távú szerződéseket kötne a villamosenergia-termelőkkel. E szerződések különböző típusúak lennének, például energiavásárlási megállapodások (PPA), különbözeti szerződések (CfD) és költség-plusz szerződések.

A Jan Dirx és Christophe Quarez által jegyzett, a 2023. június 14-i ülésen elfogadott EGSZB-vélemény szerint ez egy kulcsfontosságú reform, amelyet el kell végezni az EU jelenlegi villamosenergia-piacán.

„Az EGSZB már régóta kéri az EU villamosenergia-piacának reformját”, jelentette ki Jan Dirx. „Úgy gondoljuk, hogy az előrevezető út egy olyan hibrid modell lenne, amely azon az elven alapul, hogy liberalizálni kell ott, ahol lehet, szabályozni pedig ott, ahol szükséges.”

„Az energia gazdasági és társadalmi rendszerünk alapvető építőköve, és nem kezelhető úgy, mint bármely más közjó. Az energia a közszolgáltatások központi eleme”, hangsúlyozta Christophe Quarez. „Javaslatunkban a kormány felel a fenntarthatóságra, a megfizethetőségre és az ellátásbiztonságra vonatkozó célkitűzések teljesítéséért.” (mp)