V rámci naší rubriky „Otázka pro…“ vždy požádáme některého ze členů EHSV o odpověď na aktuální otázku, kterou považujeme za obzvláště důležitou.

Zeptali jsme se pana Stefana Palmieriho, předsedy sekce Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost (ECO):

„Jaký je váš názor na to, že tři členské státy blokují přijetí dlouhodobého rozpočtu EU a balíčku na podporu oživení? Posuzujete-li tuto situaci z různých úhlů pohledu, řekl byste, že jde o jednu z největších institucionálních a politických krizí, které EU čelí?“