Μία ερώτηση προς...

Στη στήλη μας με τίτλο «Μία ερώτηση προς...» ζητούμε από τα μέλη της ΕΟΚΕ να απαντήσουν σε μια επίκαιρη ερώτηση που έχει, κατά τη γνώμη μας, εξέχουσα σημασία.

Ζητήσαμε από τον κ. Stefano Palmieri, πρόεδρο του τμήματος «Οικονομική και Νομισματική Ένωση, οικονομική και κοινωνική συνοχή» (ECO) να απαντήσει στην ακόλουθη ερώτηση:

«Ποια είναι η άποψή σας σχετικά με την παρακώλυση του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ και της δέσμης μέτρων ανάκαμψης κατόπιν πρωτοβουλίας τριών κρατών μελών; Εξετάζοντας το γεγονός αυτό από διαφορετικές οπτικές γωνίες, πιστεύετε ότι πρόκειται για μία από τις σοβαρότερες θεσμικές και πολιτικές κρίσεις με τις οποίες έχει βρεθεί αντιμέτωπη η ΕΕ;»