V naši rubriki „Vprašanje za ...“ prosimo člane EESO, da odgovorijo na vprašanje, ki se nam zdi še zlasti aktualno.

Predsednika strokovne skupine za ekonomsko in monetarno unijo ter ekonomsko in socialno kohezijo Stefana Palmierija (ECO) smo prosili, da nam odgovori na naslednje vprašanje:

Kaj menite o blokadi dolgoročnega proračuna EU in svežnja za okrevanje zaradi zadržkov treh držav članic? Če pogledamo z različnih zornih kotov, ali ne gre za eno največjih institucionalnih in političnih kriz, s katerimi se sooča EU?