V našej časti „Jedna otázka pre...“ kladieme členom a členkám EHSV otázky na aktuálne témy, ktoré považujeme za obzvlášť relevantné.

Predsedu sekcie pre hospodársku a menovú úniu, hospodársku a sociálnu súdržnosť (ECO) Stefana Palmieriho sme požiadali o odpoveď na túto otázku:

„Aký máte názor na zablokovanie dlhodobého rozpočtu EÚ a balíka opatrení na obnovu zo strany troch štátov? Ak sa na to pozrieme z rôznych uhlov pohľadu, je to jedna z najväčších inštitucionálnych a politických kríz, ktorým EÚ čelí?“