W naszej części „Jedno pytanie do...” zadajemy członkom EKES-u pytanie na aktualny temat, który wydaje nam się szczególnie istotny.

Przewodniczącemu Sekcji ds. Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Spójności Gospodarczej i Społecznej (ECO) Stefanowi Palmieriemu zadaliśmy następujące pytanie:

„Jak zapatruje się Pan na kwestię zablokowania przez trzy państwa członkowskie długoterminowego budżetu UE i pakietu na rzecz odbudowy? Czy z różnych punktów widzenia jest to jeden z największych kryzysów instytucjonalnych i politycznych w UE?”