В секцията ни „Въпрос към ...“ каним членове на ЕИСК да отговорят на един въпрос по тема, която според нас е от особено значение.

Обърнахме се към г-н Стефано Палмиери, председател на Икономическия и паричен съюз и секция и секция „Икономически и паричен съюз, икономическо и социално сближаване“ (ECO) със следния въпрос:

„Какво мислите за блокирането в дългосрочен план от страна на три държави членки на бюджета на ЕС и пакета мерки за възстановяване? Мислите ли, че от различни гледни точки, преживяваме една от най-големите институционални и политически кризи, пред които е изправен ЕС?“