Letošní Dny občanské společnosti osvětlí zásadní úlohu, kterou sehrávají organizace občanské společnosti při zajišťování a udržování sociální soudržnosti a odolné demokracie v Evropě.

Evropa se v současně době musí vyrovnat s naléhavými výzvami, které nemají obdoby: s válkou na svém území, oživením po krizi COVID-19, energetickou krizí, která zcela změnila situaci, ale také s celou řadou dalších problémů, které v dnešním rychle se měnícím a stále více digitalizovaném světě ohrožují její demokratický model. Účastníci Dnů občanské společnosti budou otevřeně a nepředpojatě diskutovat o sílících existenčních hrozbách pro demokratické hodnoty a zaměří se při tom mj. na tyto otázky:

  • Jak si v budoucnu představujete participativní a poradní demokracii?
  • Jak můžeme zajistit, aby bylo evropské hospodářství demokratické?
  • Jak by měla být financována občanská společnost?
  • Co znamenají pro občany digitální práva?
  • Jaké dovednosti jsou nutné ke zlepšení demokratické účasti?

Zúčastněte se naší akce a zapojte se do diskuse se zástupci zainteresovaných subjektů a evropských orgánů a institucí o tom, jak zásadní úlohu při zvládání současné krize sehrávají organizace občanské společnosti coby strůjkyně změn.

Bližší informace a přihlášku naleznete zde. Akci můžete sledovat i na Twitteru: @EESC_LiaisonG #CivSocDays.