Tämänvuotisilla kansalaisyhteiskuntapäivillä tuodaan esiin kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden keskeinen rooli sekä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden että häiriönsietokykyisen demokratian varmistamisessa ja turvaamisessa Euroopassa.

Eurooppa on ennennäkemättömien, kiireellisten haasteiden edessä: sen maaperällä käytävä sota, koronakriisistä toipuminen, mullistava energiakriisi, mutta myös monet sen demokraattiseen malliin kohdistuvat uhkat nopeasti muuttuvassa ja yhä digitaalisemmassa maailmassa. Tapahtumassa tarkastellaan demokraattisiin arvoihin kohdistuvia voimistuvia, perustavanlaatuisia uhkia avoimessa ja osallistavassa keskustelussa, jossa käsitellään muun muassa seuraavia kysymyksiä:

  • Miltä osallistava ja keskusteleva demokratia näyttää tulevaisuudessa?
  • Miten voimme demokratisoida Euroopan taloutta?
  • Miten kansalaisyhteiskuntaa tulisi rahoittaa?
  • Mitä digitaaliset oikeudet merkitsevät kansalaisille?
  • Mitä taitoja tarvitaan demokraattisen osallistumisen lisäämiseksi?

Kutsumme teidät osallistumaan ETSK:ssa sidosryhmien ja EU:n toimielinten kanssa käytävään keskusteluun järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan keskeisestä roolista muutosvoimana nykyisen kriisin voittamisessa.

Lisätietoa ja ilmoittautumislomake ovat saatavilla täällä. Seuratkaa meitä Twitterissä @EESC_LiaisonG #CivSocDays.