Šogad Pilsoniskās sabiedrības dienu uzmanības centrā būs izcili svarīgā pilsoniskās sabiedrības organizāciju loma sociālās kohēzijas un noturīgas demokrātijas nodrošināšanā un aizsardzībā Eiropā.

Eiropu pašlaik skar iepriekš nepieredzētas problēmas, kuru risināšanu nav iespējams atlikt: karš vienā no valstīm, atveseļošanās pēc Covid krīzes, enerģētikas krīze, kas izraisa krasas pārmaiņas. Turklāt strauji mainīgā un arvien digitalizētākā pasaulē Eiropas demokrātijas modelis ir pakļauts daudziem apdraudējumiem. Šajā pasākumā atvērtā un iekļaujošā diskusijā tiks analizēti faktori, kas demokrātiskajām vērtībām jau vairākkārt ir radījuši eksistenciālu apdraudējumu. Debašu jautājumi būs šādi:

  • kā nākotnē mainīsies līdzdalības un deliberatīvā demokrātija?
  • kā mēs varētu demokratizēt Eiropas ekonomiku?
  • kā būtu jāfinansē pilsoniskā sabiedrība?
  • ko pilsoņiem nozīmē digitālās tiesības?
  • kādas prasmes mums ir nepieciešamas demokrātiskās līdzdalības uzlabošanai?

Aicinām Jūs uz Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, lai piedalītos debatēs ar ieinteresētajām personām un Eiropas iestādēm par izšķiroši svarīgo pilsoniskās sabiedrības lomu pašreizējās krīzes radīto problēmu risināšanā.

Plašāka informācija un reģistrācija iespējama šeit. Sekojiet mums tviterī @EESC_LiaisonG #CivSocDays.