Tegoroczne Dni Społeczeństwa Obywatelskiego naświetlą zasadniczą rolę organizacji społeczeństwa obywatelskiego w zapewnianiu i ochronie zarówno spójności społecznej, jak i odpornej demokracji w Europie.

Europa stoi wobec bezprecedensowych i pilnych wyzwań – wojny na swym obszarze, odbudowy po kryzysie COVID-19, niespotykanego kryzysu energetycznego – a także wobec zagrożeń dla swego modelu demokratycznego w szybko zmieniającym się i coraz bardziej cyfrowym świecie. W trakcie obchodów omówione zostaną pojawiające się żywotne zagrożenia dla wartości demokratycznych. Tematami otwartych i pluralistycznych debat będą m.in. następujące kwestie:

  • Jak wyobrażamy sobie przyszłość demokracji uczestniczącej i deliberatywnej?
  • Jak zdemokratyzować europejską gospodarkę?
  • Jak finansować społeczeństwo obywatelskie?
  • Co oznaczają dla obywateli prawa cyfrowe?
  • Jakich umiejętności potrzebujemy, by wzmocnić udział w demokracji?

Zapraszamy do EKES-u i do wzięcia udziału w debacie z zainteresowanymi stronami i instytucjami europejskimi na temat podstawowej roli zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego jako czynnika zmian i przezwyciężania obecnego kryzysu.

Więcej informacji i rejestracja tutaj. Twitter: @EESC_LiaisonG #CivSocDays.