В рамките на Дните на гражданското общество тази година ще се хвърли светлина върху основополагащата роля на организациите на гражданското общество за гарантирането и опазването на социалното сближаване и устойчивата демокрация в Европа.

Европа е изправена пред безпрецедентни и неотложни предизвикателства: войната на нейна територия, възстановяването от кризата, причинена от COVID-19, преломната енергийна криза, но също и пред множество заплахи за нейния демократичен модел в един бързопроменящ се и все по-цифровизиран свят. В рамките на проявата, в открит и приобщаващ разговор ще се обсъдят екзистенциалните заплахи за демократичните ценности, които отново са във възход. Ще се проведе дебат по въпроси като:

  • Как си представяме демокрацията на участието и съвещателната демокрация в бъдеще?
  • Как можем да направим европейската икономика по-демократична?
  • Как следва да се финансира гражданското общество?
  • Какво значение имат за гражданите цифровите права?
  • Какви умения са необходими за насърчаването на демократичното участие?

Присъединете се към нас в ЕИСК и се включете в дебата със заинтересовани страни и европейски институции относно жизненоважната роля на организираното гражданско общество като фактор за промяна в контекста на преодоляването на настоящата криза.

За допълнителна информация и регистрация кликнете тук. Последвайте ни в Twitter: @EESC_LiaisonG #CivSocDays.