Dette års civilsamfundsdage vil belyse civilsamfundsorganisationernes grundlæggende rolle med hensyn til at sikre og garantere såvel social samhørighed som et modstandsdygtigt demokrati i Europa.

Europa står over for presserende udfordringer, hvis lige ikke er set før: der er krig på europæisk jord, vi skal komme os efter covid-19-krisen, en energikrise, der må betegnes som en gamechanger, men også mange trusler mod den europæiske demokratiske model i en stadig hastigt skiftende og stadig mere digital verden. Arrangementet vil se på de eksistentielle trusler mod demokratisk værdier, der blusser op igen, i en åben og inkluderende samtale, hvor man vil drøfte følgende spørgsmål:

  • Hvordan anskuer vi deltagelses- og samtaledemokrati i fremtiden?
  • Hvordan kan vi demokratisere EU's økonomi?
  • Hvordan bør civilsamfundet demokratiseres?
  • Hvad betyder digitale rettigheder for borgerne?
  • Hvilke færdigheder er nødvendige for at styrke den demokratiske deltagelse?

Slut dig til EØSU og deltag i debatten med interessenter og EU-institutioner om den afgørende rolle, som civilsamfundet spiller som forandringsagent i overvindelsen af de nuværende kriser.

Yderligere oplysninger og tilmelding her. Følg os på twitter @EESC_LiaisonG #CivSocDays.