EHSV vyzývá EU a členské státy, aby usilovaly o lepší informování široké veřejnosti o základních právech a právním státu. Ve svém prosincovém stanovisku navrhl zaměřit se na čestnost a spravedlnost a tlumočit názory osob, jichž se porušování lidských práv přímo týká.

Právní stát a základní práva mohou být některými lidmi vnímány jako příliš abstraktní a vzdálené pojmy používané v žargonu a právní hantýrce. Podle Výboru to je opravdový problém, který musí EU řešit.

Cristian Pîrvulescu, zpravodaj stanoviska EHSV Informování o základních právech a právním státu, vysvětlil, že „z nedostatečně jasného informování a osvěty o těchto zásadách na úrovni EU i členských států těží nepřátelé demokracie. Požadujeme větší podporu aktivit v oblasti zvyšování informovanosti občanské společnosti a učební osnovy, v nichž by tato témata byla více zastoupena.“

Spoluzpravodaj José Antonio Moreno Díaz podotkl, že „jednotliví občané nemohou bránit svá základní práva, pokud nevědí, v čem vlastně spočívají. Političtí činitelé, orgány a instituce, členské státy a občanská společnost v EU mohou přispět svým dílem tím, že přemění abstraktní koncepty ve smysluplnou a praktickou náplň a budou budovat společnou evropskou kulturu základních práv a právního státu."
 
EHSV ve svém stanovisku prohlašuje, že ochrana lidských práv a právní stát nejsou možné bez sociálního státu, jelikož jsou navzájem provázány. Pokud totiž sociální stát nefunguje, může společnost považovat právní stát za prázdný pojem. Tato provázanost je uznána i v evropském pilíři sociálních práv, což je zcela zásadní politický nástroj pro budování inkluzivnější Unie.

EHSV naléhavě vyzývá všechny orgány EU, aby projevily nulovou toleranci vůči porušování zásad právního státu v členských státech EU. EU by se při tom měla i nadále odvolávat na definici právního státu, kterou vypracovala Evropská komise pro demokracii prostřednictvím práva, z níž je jednoznačně patrné, jaké jsou hlavní zásady právního státu.  (gb)