Az EGSZB arra kéri az EU-t és a tagállamokat, hogy törekedjenek az alapvető jogok és a jogállamiság nyilvánossággal való jobb megismertetésére. Egy decemberben elfogadott véleményében az EGSZB azt javasolja, hogy összpontosítsanak a méltányosságra és az igazságosságra, és adjanak szót azoknak, akik közvetlenül megtapasztalják az emberi jogok megsértését.

A jogállamiságot és az alapvető jogokat egyesek esetleg túlzottan elvont, távoli, zsargonszerű jogászi fogalmakként érzékelhetik. Az EGSZB úgy véli, hogy ez valós veszélyt jelent, és az EU-nak ezzel foglalkoznia kell.

Cristian Pîrvulescu, az EGSZB „Az alapvető jogok és a jogállamiság kommunikálása” című véleményének előadója elmondta, hogy „az ezen elvekre vonatkozó európai és tagállami szintű kommunikáció és oktatás hiánya kedvez a demokrácia ellenségeinek. Több támogatást kérünk a civil társadalom figyelemfelkeltő tevékenységeihez, és emellett nagyobb hangsúlyt kell erre a témára fektetni az iskolai tananyagban”.

José Antonio Moreno Díaz társelőadó kiemelte, hogy az egyének nem képesek alapvető jogaik megvédésére, ha azt sem tudják, azok mit jelentenek. Az uniós szereplők, intézmények, tagállamok és a civil társadalom változást érhetnek el, ha az elvont fogalmakat érdemi és gyakorlati kérdésekké alakítják át, megteremtve ezzel az alapvető jogok és a jogállamiság közös európai kultúráját”.
 
Az EGSZB véleménye szerint a emberi jogok védelme és a jogállamiság nem lehetséges a jóléti állam hiányában. A kettő összefügg egymással: amikor a jóléti állam nem működik, a társadalom a jogállamiságot üres fogalomnak láthatja. Ezt a kapcsolatot a szociális jogok európai pillére – az inkluzívabb Unió kiépítését szolgáló alapvető politikai eszköz – is figyelembe veszi.

Az EGSZB sürgeti az összes uniós intézményt, hogy mutassanak zéró toleranciát a jogállamiság uniós tagállamok általi megsértése esetén. Ennek során az EU-nak továbbra is a jogállamiságnak a Jog a Demokráciáért Európai Bizottság által adott meghatározására kell támaszkodnia, amely egyértelműen leírja a jogállamisághoz kapcsolódó alapelveket.  (gb)